70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Өргөдөл гомдол

Өргөдөл гомдол хүлээн авах, бүртгэх албан тушаалтан: ЭМГ-ын нарийн бичиг Ж.Баярзаяа

Утас: 90010511

Мэйл хаяг: darkhan.emg@gmail.com

Хүлээн авах цагийн хувиар ажлын өдрүүдэд 09:00- 16:00 цаг

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам татах

2022 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн статистикийн тайлан 

1-р улирал татах

2-р улирал татах

3-р улирал татах

4-р улирал татах

2023 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн статистикийн тайлан 

1-р улирал татах

2-р улирал татах

3-р улирал татах