70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэмжлэгт хяналтын баг Дархан-Уул аймагт ажиллаж байна.

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэмжлэгт хяналтын баг Дархан-Уул аймагт ажиллаж байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс ЭМС-ын 2017 оны А/207 тоот тушаал, ЭМС-ын 2020 оны А/98 тоот тушаалын дагуу “Нярайн түнхний хэт авиан скрининг оношилгоо, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний эмнэлзүйн заавар” хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд тус дэмжлэгт хяналтын баг ажиллах юм.