70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас МонПЭН санаачилгын хүрээнд Дархан-Уул аймагт ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас МонПЭН санаачилгын хүрээнд Дархан-Уул аймагт ажиллаж байна. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд МонПЭН санаачилгын хүрээнд хэрэгжүүлж буй Халдварт бус өвчин, Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний багцыг нэвтрүүлэх төслийн хэрэгжилтийн явцад сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ажиллан, дэмжлэгт хяналт хийж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Мөн аймаг болон сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2019-2022 онд хэрэгжүүлж буй ажлууд, үр дүн, орон нутагт хэрэгжүүлсэн сайн туршлагын талаарх тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудтай танилцаж, цахим программ сайжруулах заавар, танита аппаратыг хэрхэн ажиллуулах заавар зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.