70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооноос зохион байгуулж буй “Гамшгийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт сургалт Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооноос зохион байгуулж буй “Гамшгийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт сургалт Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад 200 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдаж байна. Сургалтаар дамжуулан гамшгийн үед эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажиллагсдын харилцааны ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээ, хэлбэрүүд өвөрмөц шаардлагын талаар мэдлэг олгох зорилготой юм.