70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ “ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТЫН БАГ” ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Тус дэмжлэгт хяналтын баг нь Аймгийн хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх шинжилгээ, оношилгооны зохион байгуулалт хэрхэн хийгдэж байгаатай танилцан, үзлэгийн үйл явц, тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлж, дэмжлэгт чиглэл өгч, удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 8 дугаар сарын байдлаар нийт 12.878 иргэн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх, үзлэг шинжилгээ, оношилгоонд хамрагдаад байна.