70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн салбарын анхан шатны тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, энэ онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг хэлэлцэж байна.

Эрүүл мэндийн салбарын анхан шатны тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, энэ онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг хэлэлцэж байна. Эрүүл мэндийн газрын даргын зөвлөл Эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээ, тулгамдаж буй асуудал, салбарын төсөв санхүү, шилэн данс, бүх нийтийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулах бэлтгэл, үйл ажиллагаа, шилдэг сувилагчдыг шалгаруулах, Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд дархлаажуулалтын өнөөгийн байдал гэсэн асуудлаар тус тус хэлэлцэн хуралдаж байна.