70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэх Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн 6-17 насны хүүхдийн багцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулж байна.

Эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэх Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн 6-17 насны хүүхдийн багцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулж байна. Багц 2: 6-17 хүртэлх насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц✔️Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө (шүдний үзлэг, гажгийн үнэлгээ, эрүүл ахуйн зөвлөгөө, шүд угаах аргачлал заах)✔️Сэтгэц, зан үйлийн эмгэг, сүрьеэгийн эрсдэлийн үнэлгээ✔️Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон эрт илрүүлэг үзлэг, эрсдэлийн үнэлгээ (эмчийн үзлэг, бие махбодийн хэмжилт, мэдрэхүйн эрхтний үзлэг /хараа, сонсгол/, сэтгэц зан үйл болон халдварт өвчний эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөгөө)👆Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.