70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо”-оос Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн газрын эмч, мэргэжилтнүүдэд “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сургалт зохион байгууллаа.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим нь хүнлэг, энэрэнгүй, үнэнч шударга, хариуцлагатай, манлайлах, хамтач байхаар тодотгосон. Хэрэв Төрийн албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд ямар шалтгаанаас бий болсон гэдгийг тодорхойлж, шалтгааныг арилгахад анхаарч ажиллах бөгөөд ёс зүйн хариуцлагын тухайд гомдол гаргагчаас олон нийтийн өмнө уучлал гуйхыг үүрэг болгодог байна