70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд хариуцсан эмч”ийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.