70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Стратегийн зорилго, чиглэл

Алсын хараа

Чадварлаг эмч мэргэжилтэн, чанартай тусламж үйлчилгээгээр салбартаа манлайлна.

Эрхэм зорилго:

Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэнийг төлөвшүүлэн эрүүл мэндийн чанар, үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлнэ.

Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Алсын хараа, эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд дараах стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж байна.

  • Монгол улсын хөгжлийн  бодлого Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн зорилго, зорилтыг хангаж ажиллах
  • Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO стандартыг бэхжүүлж, бусад Эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх
  • Эрүүл мэндийн газрын удирдлага, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад тогтмол хамруулах, оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэн, хүн амд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах