70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр баримталж байгаа бодлого, чиг хандлагын талаарх мэдээллээр хангах, 2022 онд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах” зорилгоор тус үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тус зөвлөгөөнд ЭМГ-ын хэлтэс, төвийн дарга, мэргэжилтнүүд, Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагын баг, тасаг нэгжийн дарга эрхлэгч, Өрх, Сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, нягтлан, Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын захирлууд оролцож байна.