70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШИЛГОО”-НД ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

“ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШИЛГОО”-НД ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Улс орон даяар зохион байгуулагдаж буй “Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношилгоо”-нд Дархан-Уул аймгийн иргэдийг идэвхтэй хамруулах, цогц мэдээллээр хангах зорилгоор “ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШИЛГОО”-НД ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, холбогдох газар, алба хэлтсийн удирдлагууд иргэдтэй санал сэтгэгдлийг солилцлоо. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд Хүн амын эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгооны зохион байгуулалт, Иргэд үзлэгт ирэхдээ хувийн бэлтгэлээ хэрхэн хангах, ЭМД-д хэрхэн хамрагдах мэдээлэл , ӨЭМТ-д 0-17 насны хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулах төлөвлөгөө гэсэн сэдвийн дагуу иргэдэд мэдээлэл өглөө.