70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Онцгой байдлын газраас сургалт зохион байгууллаа

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу өнгөрсөн долоо хоногт Эрүүл мэндийн газарт хяналт, үнэлгээ хийгдсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас эмч, эмнэлгийн ажилчдад Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, галын хортой ажиллах, гал унтраах дадлага сургалтыг зохион байгууллаа.