70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Монгол Улсын Засгийн газрын санаачлагаар 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн он дуустал улс орон даяар “Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношлогоо”-г зохион байгуулагдана.

Монгол Улсын Засгийн газрын санаачлагаар 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн он дуустал улс орон даяар “Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношлогоо”-г зохион байгуулагдана. Тус үзлэгийг зохион байгуулахтай холбогдуулан ажлын хэсэг хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад мэдээлэл өглөө. Иргэд үзлэгт хамрагдахын тулд Эрүүл мэндийн даатгалаа бүрэн төлсөн байх шаардлагатай.Манай аймгийн тухайд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан 94700 гаруй иргэд 6 багцаар эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдана. Иргэдийн дунд урт дараалал үүсгэхгүй байх үүднээс өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс хаана, аль эмнэлэгт үзлэгт хамрагдах заавартай урилгыг өгнө. Иргэд зөвхөн урилга ирсэн тохиолдолд үзлэгт хамрагдана.

📍 Багц 1: 0-5 хүртэлх насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх,2. Эмнэл зүйн иж бүрэн үзлэг:3. Биеийн хэмжилт, өсөлтийн үнэлгээ, БЖИ4. Хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ.5. Сэтгэц, зан төрхийн үнэлгээ:6. Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө:7. Дүгнэлт бичих8. Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Бага насны хүүхэд 9, 18, 36, 48, 60 сартайд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэгт хамрагдаж, багцад багтсан тусламж, үйлчилгээг бүрэн авсан байна.Амны хөндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 18 сартай (1,6 нас)-гаас эхлэн хүргэнэ.

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.

📍Багц 2: 6-17 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх

2. Эмнэлзүйн үзлэг:

3. Биеийн хэмжилт, БЖИ:

4. Сэтгэц, зан төрхийн хөгжлийн үнэлгээ:

5. Сүрьеэгийн эрсдэлийн үнэлгээ:

6. Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө:

7. Дүгнэлт бичих

8. Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Сургуулийн насны хүүхэд энэ багцад багтсан тусламж, үйлчилгээнд жил бүр хамрагдана.

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сумынэрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.

📍Багц 3: 18-30 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

4. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

6. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

7. Цээжний рентген зураг

8. Эмчийн үзлэг

9. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

10. Дүгнэлт

11. Зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

📍Багц 4: 31-45 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3. Өлөн үеийн глюкоз,

4. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

5. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

6. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

7. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

8. Хэвлийн хэт авиа,

9. Бамбайн хэт авиа,

10. Хөхний хэт авиа,

11. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

12. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

13. Цээжний рентген зураг

14. Эмчийн үзлэг:

15. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

16. Дүгнэлт

17. ЗөвлөгөөҮзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

📍Багц 5: 46-60 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3. Өлөн үеийн глюкоз,

4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

6. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

7. Хэвлийн хэт авиа,

8. Бамбайн хэт авиа,

9. Хөхний хэт авиа,

10. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

11. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

12. Цээжний рентген зураг

13. Эмчийн үзлэг

14. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

15. Дүгнэлт

16. ЗөвлөгөөҮзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

📍Багц 6: 61-ээс дээш насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3. Өлөн үеийн глюкоз,

4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

6. Хэвлийн хэт авиа,

7. Бамбайн хэт авиа,

8. Хөхний хэт авиа,

9. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

10. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

11. Цээжний рентген зураг

12. Эмчийн үзлэг

13. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

14. Дүгнэлт

15. Зөвлөгөө