70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх насны боловсролын эмч нарт “Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчин”-ий сургалтыг зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газраас Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх насны боловсролын эмч нарт “Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчин”-ий сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар дамжуулан сургалтад хамрагдаж байгаа эмч нарт зонхилон тохиолдож буй халдварт, халдварт бус өвчний талаарх мэдлэг олгох болон зүрх, уушгины зогсолтын байдалд орсон хүүхдэд тусгай багаж хэрэгсэл ашиглахгүйгээр анхан шатны тусламж үзүүлэх арга эзэмшүүлэх зорилготой. Тус сургалт Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин, Ковид19-ийн өнөөгийн байдал, дархлаажуулалт, Анхан шатны амьлуулах суурь тусламж, дадлага ажил гэсэн сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа.1,288People reached68Engagements