70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“Дэлхий нийтээрээ ХДХВ,ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр”

Залуус эрүүл мэндийн төв ТББ-аас “Дэлхий нийтээрээ ХДХВ,ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр”-ийг угтан Нийгмийн эрүүл төв, Өрх,сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.