70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийн хүрээнд хүн амын дунд зонхилон тохиолдож буй халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зөв дадал бий болгох зорилгоор “Эрүүл мэндийнхээ төлөө-алхангаа ярилцъя” өглөөний алхалтыг Дархан-Уул аймгийн эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир спортын газраас хамтран зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагын нийт 725 ажилтан, алба хаагчид идэвхтэй хамрагдлаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас насанд хүрэгсэд өдөрт 30 минут, хүүхэд, өсвөр үеийнхэн 60 минутын хугацаатай идэвхтэй хөдөлгөөн хийж алхахыг зөвлөдөг байна.