70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ДУА-ИЙН ЕБ-ЫН 15,18 ДУГААР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “АМИЛУУЛАХ СУУРЬ ТУСЛАМЖ’-ИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ДУА-ИЙН ЕБ-ЫН 15,18 ДУГААР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “АМИЛУУЛАХ СУУРЬ ТУСЛАМЖ’-ИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. Тус сургалтаар дамжуулан сурагчдад Зүрх уушгины зогсолтын байдалд орсон хүнд ямар нэгэн тусгай багаж хэрэгсэл ашиглахгүйгээр анхан шатны тусламж үзүүлэх арга эзэмшүүлэх зорилготой юм. Сургалт Анхан шатны амилуулах суурь тусламж, Хугарал, гэмтлийн үед хэрхэн боолт хийх аргачлал, Анхан шатны амилуулах суурь тусламжийн дадлага хичээлийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа.