70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 15-р багийн иргэдэд нүхэн жорлон ,угаадасны нүхний стандарт ,нүхэн жорлонгийн ариутгалын тухай мэдээлэл зөвлөгөөг өглөө.

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 15-р багийн иргэдэд нүхэн жорлон ,угаадасны нүхний стандарт ,нүхэн жорлонгийн ариутгалын тухай мэдээлэл зөвлөгөөг өглөө. Иргэдийн хувьд нүхэн жорлонгийн стандартыг хэрэгжүүлэх нь гэр хорооллын айл өрхүүдэд хамгийн тохиромжтой шийдэл бөгөөд тус зөвлөгөөг авснаар энэ талаарх мэдлэгтэй, бүрэн мэдээлэлтэй болж байна хэмээн хэлж байсан юм. Гэр хорооллын нүхэн жорлон, хөрсний бохирдолд ихээхэн нөлөөлдөг тул стандартад нийцүүлэх нь чухал байдаг.