70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газарт дараах орон тоонд Төрийн албаны сул орон тоо нөхөх тусгай шалгалт зарлагдаад байна.

Үүнд:

Ажлын байрны нэр

1. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хангалт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

2. Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт хариуцсэн мэргэжилтэн

3. Эмийн чанар, аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ, эмийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

4. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт хариуцсан

5. Сувилахуйн болон хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

6. Эмнэлгийн чанар аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

7. Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжитэн-

8. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

9. Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

10. Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

11. Сум өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

12. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

13. Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, хариуцсан мэргэжилтэн

14. Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

15. Оношлогоо эмчилгээ, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудаснаас авна уу.

https://hh.csc.gov.mn/?fbclid=IwAR0-0PzGNFYchX_u3aQjPFiSf9c2owcB8MF-KIaMNajO8YEn-P0qA7uVnzk