70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар, “Сос хүүхдийн хотхон” хамтран өглөөний алхалт, дасгалыг зохион байгууллаа.