70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар, “Сос хүүхдийн хотхон” хамтран өглөөний алхалт, дасгалыг зохион байгууллаа.

Дархан Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар, “Сос хүүхдийн хотхон” хамтран өглөөний алхалт, дасгалыг зохион байгууллаа. “Эрүүл хүүхдийн төлөө хамтдаа”