70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, ГХУСАЗСЗ-өөс гаргасан “Архидалтын эсрэг” уриалгад Эрүүл мэндийн газрын хамт олон нэгдэж байна.

Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, ГХУСАЗСЗ-өөс гаргасан “Архидалтын эсрэг” уриалгад Эрүүл мэндийн газрын хамт олон нэгдэж байна. Мөн тус уриалгыг дэмжин “Архидалтын эсрэг” эрүүл мэндийн салбарын хамт олон цахим челлэнжийг зарлаж байна. Тус цахим челлэнжид дуудах байгууллага Нэгдсэн Эмнэлгийн хамт олон #ДарханНэгдсэнЭмнэлэг Бидний эхлүүлж буй цахим челленжид идэвхтэй оролцохыг Нэгдсэн Эмнэлгийн хамт олондоо уриалж байна.

👉Архигүй орчин, архидалтгүй амьдралын төлөө хамтдаа.👈