70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дархан-Уул аймагт батлагдсан тохиолдол өдөр бүр нэмэгдэж байгаатай холбоотой эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын ачаалал нэмэгдэж хүн бүрт хүрч ажиллах нөөц боломж дутмаг болж байгаа тул иргэн та бүхэн иргэний үүргээ биелүүлэн эрүүл мэндийн ажилтан бидэнтэй хамтран ажиллана уу?