70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“Дархан Ус суваг ХК” -нийн ажилчдад “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Зөв зохистой хооллолт”, “Давсны хэрэглээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна.

“Давс ба эрүүл мэнд” аяны хүрээнд Эрүүл мэндийн газраас “Дархан Ус суваг ХК” -нийн ажилчдад “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Зөв зохистой хооллолт”, “Давсны хэрэглээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна. Хүн амын нийт нас баралтын 77 хувийг халдварт бус өвчин эзэлж байгаагийн томоохон шалтгааны нэг нь давсны хэт их хэрэглээ юм.