70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“ГАРЦ АРГА ХЭМЖЭЭ”-НИЙ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

0

Тус аяны хүрээнд Эмэгтэйчүүдийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, илэрсэн өвчлөлийг эмчлэн эрүүлжүүлэх, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгслээр хангах юм.

Дархан-Уул аймагт 2024 оны байдлаар нөхөн үржихүйн насны 25317 эмэгтэйчүүд байгаагаас зорилтод бүлгийн 638 эмэгтэйчүүд байна.

Доорх хуваарийн дагуу Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд үзлэгт хамрагдана.