70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтныг Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багцын үзлэг амжилттай явагдаж байна