70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Балнад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дархан Ус суваг ТӨХК-нийн ажилчдад “ВИАНВАК” вакциныг сайн дурын үндсэн дээр дархлаажууллаа.

Балнад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дархан Ус суваг ТӨХК-нийн ажилчдад “ВИАНВАК” вакциныг сайн дурын үндсэн дээр дархлаажууллаа. “ВИАНВАК” вакцины дархлаажуулалтад хамрагдсанаар гэдэсний халдвараас урьдчилан сэргийлдэг. Мөн дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны үеэр тус байгууллагын ажилчдад гэдэсний халдварт өвчний талаарх сургалтыг зохион байгууллаа.