70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Аймгийн бүх нийтийн эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн ажлын хэсэг, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын талаар хуралдлаа.

2022 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо” улс орон даяар зохион байгуулагдана.