70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Category

Орон тоо

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд  Дархлаажуулалтын үндэсий хөтөлбөр хариуцсан бага эмч “-ийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж...
Read More

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд  “Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн арга хэмжээ, төлөвлөлт  хариуцсан  эмч”- ийн  ажлын байрны...
Read More

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА. Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэлтэст “Халдварт бус өвчиний тусламж үйлчилгээ...
Read More

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд “Эрүүл чийрэг эр хүн, орчны эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн зохицуулагч, эмч”- ийн...
Read More

АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд  “Эх хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн зохицуулагч, эмч”- ийн  ажлын байрны...
Read More

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР АЖИЛЛАХ ОЛОН НИЙТИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дархан-Уул  аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр  ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.        Олон нийтийн...
Read More

“Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хүртээмж, чанар аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ, эмийн сан хариуцсан мэргэжилтний ”- ийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэлтэст “Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хүртээмж, чанар аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ, эмийн...
Read More

“СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ’’- АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэст “СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ’’- АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА. Ажлын байрны шаардлага: Сэтгэл...
Read More

Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Олон нийтийн төлөөлөлд...
Read More

Дархлаажуулалтын үндэсий хөтөлбөр хариуцсан бага эмч “-ийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Таныг Эрүүл Мэндийн Газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд  Дархлаажуулалтын үндэсий хөтөлбөр хариуцсан бага эмч “-ийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж...
Read More