70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрхэм зорилго

Эрүүл мэндийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй хүргэнэ.