70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Хууль

Төрийн албаны тухай хууль2017татах
Төрийн болон албаны нууцын тухай2016татах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай2005татах
Төсвийн тухай хууль2011татах
Хөдөлмөрийн тухай хууль2021татах
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль2010татах
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль2016татах
Эрүүл мэндийн тухай хууль2011татах