70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Төлөвлөгөө тайлан

Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах

Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ Татах