70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаа татах

5 саяас дээш худалдан авалт 2022 он татах

Тендерийн урилга
Аудитын дүгнэлт
Худалдан авах төлөвлөгөө

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022 он /тодотгол-1/ татах

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 он /тодотгол-1/ татах