70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

 

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагын анхны суурь 1935 онд тавигдаж 80-аад жил хөгжиж ирсэн түүхтэй. 1972 онд Нэгдсэн эмнэлэг, Орхон сум, 1976 онд Хонгор сумын эмнэлгүүд байгуулагдаж, зах зээлийн нийгэмд шилжиж ирсэн 1990 оноос хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд үүсч хөгжсөн. Одоо манай аймагт Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Өсвөр үе, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа, сувилгааны төв, ДОХ/БЗДХ-аас сэргийлэх төв, Халдварт өвчин тандалт судалгааны алба, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Госхот, Энэрэлтнаран, Түвшинхолбоо, Аминхолбоо, Гэрэлтэй зэрэг өрхийн эрүүл мэндийн төв 5, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын эрүүл мэндийн төв 3, хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 13, оргүй эмнэлэг 27, шүдний 16, эм хангамийн байгууллага 7, эмийн сан 53 ажиллаж байна. Улс, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад их эмч, эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн 357, сувилагч тусгай мэргэжилтэн 603, бусад 331 нийт 1295 ажилтан, ажиллагсадтай.