70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дүрэм, журам

НэрДугаарБатласанФайл
Журам шинэчлэн батлах тухай (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ)ЭМСайдынА/3462022-07-01Татах
Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих, гэрээг сунгах, дуусгавар болгох журамЭМСайдынА/1042022-02-22Татах
Сувилахуйн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухайЭМСайдынА/3192022-0616Татах
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэмЭМСайдынА/4062019-09-04Татах
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамЭМГ-ын даргынА/062021-01-19татах