70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ӨРХ, СУМЫН ЭМТ-ИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТЭНД ГАДААД ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

ӨРХ, СУМЫН ЭМТ-ИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТЭНД ГАДААД ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Энэхүү үйл ажиллагааг нь Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд өрх сумын ЭМТ-д хийгдэж байгаа лабораторийн шинжилгээг баталгаажуулах, эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах, лаборантуудыг чадваржуулж туршлага судлуулах зорилготой юм. Мөн тус ажлын хүрээнд сорьц цуглуулах тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны дүрмийн талаар сургалт хийж, Лабораторид шинжилгээ хийн, дээжээс гарсан үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан лаборторийн гадаад үнэлгээнд Нэгдсэн эмнэлэгийн лабораторийн эмч Б.Бямба-Эрдэнэ дүгнэлт гаргаж, практик дадлага ажлыг зохион байгууллаа.