70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэх Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн 0-5 насны хүүхдийн багцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулж байна.

Эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэх Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн 0-5 насны хүүхдийн багцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулж байна. Багц 1: 0-5 хүртэлх насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц✔️Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө✔️Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон эрт илрүүлэг үзлэг, эрсдэлийн үнэлгээ (эмчийн үзлэг, бие махбодийн хэмжилт, мэдрэхүйн эрхтний үзлэг /хараа, сонсгол/, сэтгэхүйн хөгжил, зан үйлийн эрүүл мэндийн үнэлгээ, зөвлөгөө)👆Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.