70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношилгоо”-ны нээлтийн үйл ажиллагаа 2022 оны 05-р сарын 01-ний өдөр 10:00 цагт “Эрүүл мэндийн газар”-ын гадна талбайд зохион байгуулагдана.

“Улс орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношилгоо”-ны нээлтийн үйл ажиллагаа 2022 оны 05-р сарын 01-ний өдөр 10:00 цагт “Эрүүл мэндийн газар”-ын гадна талбайд зохион байгуулагдана. Нээлтийн үйл ажиллагаанд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношилгооны 6 насны багцын үзлэгийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, үзлэгтэй холбоотой Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээлэл, мөн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс иргэд үзлэгийн урилгаа хэрхэн авах талаар тус тус мэдээллүүдийг өгнө. Иргэд та бүхнийг урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ оношилгоо-ны нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.