70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ОХИД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН 9 ЭМНЭЛЭГ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.

ОХИД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН 9 ЭМНЭЛЭГ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА. Тус аяны хүрээнд Эмэгтэйчүүдийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, илэрсэн өвчлөлийг эмчлэн эрүүлжүүлэх, жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслээр хангах юм. Доорх хуваарийн дагуу Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд үзлэгт хамрагдана.

👉Ариун хур-Түвшин холбоо ӨЭМТ

👉Амирлан-ГОС ХОТ ӨЭМТ

👉Эрхэмсэг эх-Гэрэлтэй ӨЭМТ

👉Маргад-Гэрэлтэй ӨЭМТ

👉Алтан-Эх-Хонгор СЭМТ

👉Саран-Энх-Аминхолбоо ӨЭМТ

👉Түвшин-Шарын гол СЭМТ

👉Очирт-МЭДС ТОБ ӨЭМТ

👉Оюу-Орхон СЭМТ