70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд Халдварт болон халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, Хавдрын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээ, хяналт сэргийлэлт, БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэлт, Хүн амын зөв зохистой хооллолт, дасгал хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар асуудал хариуцсан эмч, мэргэжилтнүүд илтгэл хэлэлцүүллээ.