70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Мэдээ, мэдээлэл

хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ татах

төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцагчдын мэдээлэл татах