70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

зөөврийн компьютер болон дагалдах хэрэгслийг Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэн өглөө.

Япон улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт халдварт цар тахлын хямралыг арилгах, яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр”-ийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд дархлаажуулалтын бүртгэл мэдээллийг сайжруулах зорилгоор зөөврийн компьютер болон дагалдах хэрэгслийг хуваарилан өгснийг Эрүүл мэндийн газраас Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэн өглөө.