70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

журам, дүрэм

сонгон шалгаруулах журам татах

гүйцэтгэлийг үнэлэх журам татах

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх, журам татах