70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцье” аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Цагаан туузтаны хөдөлгөөн”-д Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эмч, мэргэжилтнүүд нэгдэж байна.

“Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцье” аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Цагаан туузтаны хөдөлгөөн”-д Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эмч, мэргэжилтнүүд нэгдэж байна.👍НАНДИН БҮХНЭЭ ХАМГААЛЪЯ-ӨӨРИЙГӨӨ, ГЭР БҮЛЭЭ, ОРЧИН ТОЙРНОО