70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Дүрэм, журам

НэрДугаарБатласанФайл
Журам шинэчлэн батлах тухай (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ)ЭМСайдынА/3462022-07-01Татах
Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих, гэрээг сунгах, дуусгавар болгох журамЭМСайдынА/1042022-02-22Татах
Сувилахуйн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухайЭМСайдынА/3192022-0616Татах
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэмЭМСайдынА/4062019-09-04Татах
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамЭМГ-ын даргынА/062021-01-19татах
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай албан даалгаварЭМСайдын012023-01-13татах
Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах тухайЭМСайдын 022023-01-19татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журамЭМСайдынА/502022-01-25татах
Албаны нууц хамгаалах нийтлэг журамЗГ-ын2462017 онтахах
Нэмэгдэл хөлс олгох тухайЗГ4902022татах
Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэлЗГ4912022татах
Орон нутагт ажилласаны нэмэгдэлЗГ4892022татах
Ээлжийн амралт олгох, бодох журамЗГА/1912021татах
ТҮЭМ-ийн цалингийн сүлжээЗГ1072022татах
Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журамУИХ212019татах