70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

“Дэлхий нийтээрээ ХДХВ,ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр”-ийг угтан Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан “Гар зураг”-ийн уралдааны дүнг хэлэлцэж байна.

“Дэлхий нийтээрээ ХДХВ,ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр”-ийг угтан Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан “Гар зураг”-ийн уралдааны дүнг хэлэлцэж байна. Гар зургийн уралдаанд нийт 50 гаруй бүтээл ирсэн байна. Тус уралдааны зорилго нь сурагчдын ХДХВ,ДОХ-ын тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх юм.