70374303, 70371000
·
Бя-Ням: амарна
·
Да-Ба: 8:30-17:30

Аймгийн ИТХ-ын Нийгэм, цахим бодлогын хөгжлийн хорооны Төлөөлөгчид Эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Аймгийн ИТХ-ын Нийгэм, цахим бодлогын хөгжлийн хорооны Төлөөлөгчид Эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөө, тайлантай танилцсан. Мөн Эрүүл мэндийг дэмжих төв, Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Симуляци сургалтын төв/эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах сургалтын төв/ Хоол зүйн сургалтын төвүүдийн үйл ажиллагааны үйл явцтай танилцаж цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлуудад зөвлөгөө өгч ажиллалаа.